Aktivnosti

Aktivnosti projekta sadrže tri faze: (1) Priprema; (2) Provedba; (3) Evaluacija i diseminacija. Tijekom Faze 1, razvit ćemo pilot-ispitivanje, koje će se temeljiti na razini znanja o postojećim smjernicama, a uključivat će edukativne i iskustvene komponente. Osim toga, tijekom ove faze bit će pokrenuta web stranica sa svim informacijama o projektu i bit će razvijena mreža za implementaciju intervencije.
Tijekom Faze 2, intervencija će biti proveden s oko 140 studenata (20 po svakoj zemlji, 10 osoba s invaliditetom i 10 pretilih osoba), 18-40 godina, bez obzira na: spol, vjeru, porijeklo, ekonomski ili bilo koji drugi socijalni kriterij, studenti iz svih sveučilišta sudionika će sudjelovati u programu; studenti i studentice prekomjerne težine (intervencija), studenti i studentice s invaliditetom (intervencija), studenti i studentice normalne težine (kontrolirana grupa).
I na koncu, u fazi 3, učinkovitost intervencije, projekt će također biti evaluiran, a rezultati projekta bit će u potpunosti diseminirani (šireni u javnosti). Radni paketi projekta izneseni su u tablici 1. i opisani su detaljnije u nastavku.

 

WP

OPIS

FAZA

MJESEC

VODEĆI

UKLJUČENI

WP1

Menadžment I koordinacija projekta

Sve

M1-M36

P1

WP2

Razvoj i implementacija europske online mreže I web stranice Projekta Equal sports for all

Diseminacija

M1-M36

P1

Svi

WP3

Inventar-
Prikupljanje podataka

Priprema

M2-M5

P5

Svi

WP4

Razvoj smjernica modela masovnih sportova

Implementacija

M6-M11

P2

Svi

WP5

Fizička aktivnost
Intervencija

Implementacija

M12-M29

P8

Svi

WP6

Tečajevi i praktični modeli

Diseminacija

M30-M36

P6

Svi

WP7

Implementacija i razvoj akcija osvješćivanja

Implementacija

M30-M36

P11

Svi

WP8

Komunikacija – diseminacija

Diseminacija

M18-M36

P1

Svi

WP9

Evaluacija

Evaluacija

M1-M36

P10

Svi