Дейности

Дейностите по проекта се реализират чрез три фази: (1) Подготовка; (2) Внедряване; (3) Оценка и разпространение. По време на Фаза 1 ще бъде разработена и тествана методика за интервенция, която ще се основава на съвременното познание и опит в областта на масовия спорт. Методиката ще включва теоретични компоненти, анализ от емпирични проучвания и добри практики. Освен това, по време на тази фаза ще бъде създаден уеб сайт, съдържащ цялата информация за проекта и ще бъде формирана мрежа за приложение на методиката. По време на Фаза 2 методологията ще бъде тествана сред приблизително 140 студенти (по 20 от страна, 10 души с увреждания и 10 души с наднормено тегло), между 18-40 години, без значение от: пол, религия, произход, икономически или социален статус. Три пъти през период от шест месеца, студенти и хора от общността, ще бъда включени в адаптирани спортни дейности. Всеки партньор ще осъществи дейности в шест спорта с по една група от приблизително 20 участника. И накрая, по време на Фаза 3 ще бъде оценена ефективността на приложената методика. Студенти от всички университети-партньори ще се включат в програмата, студенти с наднормено тегло и затлъстяване (интервенция), студенти със специални потребности (интервенция) и студенти с тегло в норма (контролна група). Оценката на резултатите от проекта ще бъдат широко оповестени.

Работните пакети от проекта са представени в Таблица 1 и са описани подробно.

Работни пакети (РП)

Описание

Фаза(-и)

Месеци (М)

Водещ партньор (Р)

Участващи партньори

РП1

УПРАВЛЕНИЕ И КООРДИНИРАНЕ НА ПРОЕКТА

ВСИЧКИ

M1-M36

P1

РП2

РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕВОПЕЙСКА ОНЛАЙН МРЕЖА И УЕБ САЙТ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

M1-M36

P1

Всички

РП3

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, БАЗА ОТ ДАННИ И МЕДИЙНО ОПОВЕСТЯВАНЕ

ПОДГОТОВКА

M2-M5

P5

Всички

РП4

РАЗРАБОТВАНЕ НА НАСОКИ ЗА МАСОВ СПОРТ

ВНЕДРЯВАНЕ

M6-M11

P2

Всички

РП5

ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДИКИ ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

ВНЕДРЯВАНЕ

M12-M29

P8

Всички

РП6

ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ И ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛИ

ОЦЕНКА

M30-M36

P6

Всички

РП7

РАЗРАБОТВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

ВНЕДРЯВАНЕ

M30-M36

P11

Всички

РП8

КОМУНИКАЦИЯ- РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

M18-M36

P1

Всички

РП9

ОЦЕНКА

ОЦЕНКА

M1-M36

P10

Всички