Projekt

Tema: Povećanje socijalne uključenosti, jednakih mogućnosti i sudjelovanja u športovima

Naš projekt se bavi gore navedenim temama usredotočujući se na sljedeća četiri specifična cilja:

  1. Uspostaviti europske mreže između sveučilišta u istraživanju, nacionalnih sportskih saveza, organizacija, sportskih klubova, mladih sportaša kao i europskih sportskih udruga na temu smjernica koje uključuju mlade sportaše.
  2. Razvoj, provedba, procjena i širenje interventnih programa koji kombiniraju „uživo” eksperimentalne satove učenja s dodatnim online programom obuke koji će se koristiti za obuku pretilih studenata i studenata s invaliditetom na nivou sporta na lokalnoj razini u European track and field clubs.
  1. Dati opsežan pregled postojećih smjernica i istraživanja u svezi s posebnim potrebama studenata na engleskom jeziku, koji će nakon završetka biti dostupan kao pristupačan dokument preko web stranice projekta. 

    4. Komunikacija rezultata projekta putem nekoliko kanala, kako bi se informirale lokalne, regionalne, nacionalne i europske politike po pitanju jednakosti sporta za sve