Έργο

Θέμα: Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της συμμετοχής στον αθλητισμό

Η υλοποίηση του έργου εστιάζεται στους ακόλουθους τέσσερις ειδικούς στόχους:

1. Στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού δικτύου μεταξύ ερευνητικών πανεπιστημίων, εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών, οργανώσεων, αθλητικών ομίλων, νέων αθλητών καθώς και του Ευρωπαϊκού Αθλητικού Συνδέσμου με θέμα τις κατευθυντήριες γραμμές σε νέους αθλητές στίβου.

2. Στην ανάπτυξη, υλοποίηση, αξιολόγηση και διάχυση ενός προγράμματος παρέμβασης, το οποίο συνδυάζει βιωματικές εκπαιδευτικές συνεδρίες με ένα διαδικτυακό πρόγραμμα εκγύμνασης, που θα χρησιμοποιηθεί για την εκγύμναση των παχύσαρκων και με αναπηρία φοιτητών σε συγκεκριμένα αθλήματα σε Ευρωπαϊκά γήπεδα στίβου.

3. Να παρέχει μια συνολική αναθεώρηση των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών και της έρευνας σχετικά με τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες στα αγγλικά, τα οποία μετά την ολοκλήρωσή τους θα διατίθενται ελεύθερα μέσω της ιστοσελίδας του έργου.

4. Στην γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου μέσω διαφόρων καναλιών για να ενημερωθούν οι τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με το θέμα της ισότητας των αθλημάτων για όλους.