Добре дошли

В съвременния свят, спортът има важна роля за общото здравословно състояние на хората. Много студенти днес поради аудиторната и извънаудиторната си заетост, са физически неактивни, имат лоши хранителни навици и неправилен подход към ежедневието си.

Всичко това води до значително увеличаване на броя на хората с наднормено тегло и затлъстяване. Последните проучвания показват, че през изминалите 20 години в Америка се наблюдава рязък спад на физическата активност и увеличение на средния индекс на телесна маса (ИТМ), докато калорийният прием е останал постоянен.

Освен това, изследователите смятат, че намаляването на физическата активност, особено сред младите хора (18-39 години), може да доведе до повишаване на риска от затлъстяване.

Също така, друга група студенти (хора с увреждания) са изключени от масовия спорт в повечето от университетите в Европа, тъй като няма насоки, които да се използват за тяхното обучение по отделни спортове.

Поради тези причини се препоръчва на спортните федерации, спортни съюзи и обединения да разработят насоки, модели и правила за добри практики, насочени към масовия спорт и обучението на преподаватели и треньори за предотвратяване изключването от спортни дейности на студентите със специални потребности. Насърчава се и създаването на мрежи между университетите и националните агенции на европейско равнище.

Проектът ще разработи и оцени тези модели в различни европейски страни, за да достигне до резултати, които биха могли да се използват в Европа.